přeskočit k navigaci »

Hrad a zámek Hartenberg, Hřebeny

Historie památky

Původně románský hrad Hartenberg byl založen patrně již na konci 12. století ministeriálním rodem pánů z Hartenberga. Hrad byl vybudován na skalnaté ostrožně nad říčkou Svatavou severozápadně od dnešního Sokolova. Od doby kolem poloviny 14. století býval pak hrad královským lénem. Roku 1426 byl dobyt a vypleněn husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Zplundrovaný hrad byl následně obnoven a bylo vylepšeno jeho opevnění. V roce 1471 byla ve druhém patře paláce zřízena nová honosná hradní kaple sv. Tří králů. Počátkem 17. století započala za Písniců postupná rozsáhlá přestavba původního hradu na pohodlný renesanční zámek. Během bojů třicetileté války však utrpěl Hartenberg další velké škody a následně roku 1668 dokonce vyhořel. Při následné barokní obnově získal zdejší zámecký areál dnešní konečnou podobu. V letech 1819-1823 na zdejším zámku pobýval významný německý básník a učenec Johann Wolfgang von Goethe. Poslední úpravy zámku proběhly v průběhu 19. století za Aueršperků a soustředily se především na úpravy interiérů a odstranění posledních zbytků původního gotického opevnění hradu. Po roce 1945 byl nakonec bývalý zámek vyvlastněn a ocitl se pod správou Státních lesů Sokolov a později Státního statku Hřebeny, kterému sloužil především jako sýpka a skladiště. V neudržovaném objektu se nakonec pod vahou obilí a brambor začaly propadat stropy a zámek postupně značně zchátral. Na počátku 70. let 20. století se objevily první snahy areál zdevastovaného zámku zachránit, nenašel se však dostatek prostředků. Opuštěný areál se posléze stal terčem nejrůznějších vandalů a nenechavců. Jeho zkázu nakonec završily úmyslně založené požáry v letech 1985 a 1991, které bývalý zámecký areál přivedly na pokraj zkázy. Dokonce se tehdy uvažovalo o kompletním odstranění tohoto historického objektu. Koncem 20. století se stal novým vlastníkem zchátralého areálu bývalého zámku soukromý majitel Bedřich Loos, který se snaží s pomocí četných dobrovolníků areál postupně zachránit.

Architektura hradu

Původně románský hrad z konce 12. století byl během 13. století přestavěn na hrad bergfritového typu. Hrad byl vystavěn na strmé skalnaté ostrožně mezi říčkou Svatavou a Dolinským potokem. Nejstarší částí hradu byla patrně velká dominantní štíhlá obranná věž (bergfrit) s oblým čelem. Ta stojí na skalce a představuje nejvyšší bod staveniště. Věž doplňoval mimořádně rozsáhlý dvoutraktový palác. V nejnižším podlaží objektu se dochovaly mohutné valené klenby. Masivní gotické zdivo středověkého hradu se dochovalo až do výše poschodí dnešního paláce, který získal své současné rozměry během 14. století. Tehdy vznikl parkán obíhající jádro hradu. Během šlikovské pozdně gotické až raně renesanční přestavby bylo vyneseno druhé patro paláce, ve kterém byla roku 1471 zřízena hradní kaple sv. Tří králů. Zlepšeno bylo tehdy opevnění hradu zřízením předsunuté bašty a brány s padacím mostem nad hradním příkopem. Původní podoba a zástavba předhradí situovaného za vlastním jádrem není známá. Uprostřed dvora hrad doplňovala do skály tesaná, 23 metrů hluboká studna.

Architektura zámku

Během 17. až 19. století byl původní hrad přestavěn na rozsáhlý pohodlný renesanční zámek, později barokně upravovaný. Konečnou podobu a rozsah získal zámek za barokní rekonstrukce po ničivém požáru z roku 1668. Dvoutraktový barokní palác krytý sedlovou střechou dostal třetí patro a novou renesanční fasádu s vysokými volutovými štíty. Do třetího patra vedly široké světlé schody k velkému obdélnému rytířskému sálu. Sál byl zdoben uměleckými nástropními malbami ze 17. století s loveckými a bitevními scénami a erby starých držitelů zámku. K paláci bylo připojeno nižší, stavebně mladší, nepravidelné křídlo spojující objekt s věží. Střecha věže byla završena nadstavbou s krovem, bání a lucernami a na věži byly umístěny hodiny. Původní příkop se zvedacím mostem byl zasypán a část opevnění stržena. Přízemní hospodářské objekty druhého nádvoří, kolny, stáje a byty čeledi, přistavěné k hradbám, byly renesančně a barokně upraveny. V místech původní studny byla umístěna barokní kašna s plastikou lva.

Hlasování bylo ukončeno.

Hrad a zámek Hartenberg, Hřebeny

Počet hlasů: 811

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz