přeskočit k navigaci »

Hotel Imperial Karlovy Vary

Historie památky:

Na přelomu 19. a 20. století přestávala dostačovat ubytovací kapacita rychle se rozvíjejícího města Karlovy Vary, které tehdy patřilo mezi nejvyhledávanější světové lázně. Karlovarský bankéř a podnikatel Alfred Schwalbe se proto rozhodl vystavět ve městě nový moderní hotel na světové úrovni, který by dokázal díky nabízeným službám a luxusu přilákat do města mezinárodní společenskou smetánku. Již v roce 1905 založil spolu s  lordem Richardem Westburym konsorcium pro výstavbu hotelu Imperial. Monumentální moderní hotelová budova byla poté vystavěna v letech 1910-1912 na Helenině výšině nad lázeňským centrem města podle projektu francouzského architekta Ernesta Hébrarda.

Před samotnou výstavbou hotelu musely být na obtížně přístupné návrší s nádherným výhledem nejprve vybudovány pohodlné přístupové komunikace. V letech 1905-1907 byla vystavěna nová tunelová lanová dráha z Divadelního náměstí podle projektu švýcarského stavitele Emila Struba. Následně proběhla náročná výstavba příjezdové komunikace z údolí Teplé s velkým výškovým převýšením. Stavební práce na monumentální hotelové budově byly zahájeny v září roku 1910 a kolaudace dokončeného objektu proběhla v květnu roku 1912. Náklady na stavbu se tehdy vyšplhaly na více než 4 miliony korun. Hotelová budova se stala prvním železobetonovým objektem na českém území. Ještě před otevřením hotelu byla v červnu roku 1918 uvedena do provozu druhá lanová dráha ze Slovenské ulice. Slavnostní zahájení hotelového provozu poté proběhlo dne 18. června 1912.

Hotel Imperial se stal ihned nejvýznamnějším a nejluxusnějším hotelem v Karlových Varech. Objekt s moderním zázemím nabízel ubytování pro 365 hostů, v hotelových jídelnách byly podávány vybrané speciality francouzské a vídeňské kuchyně. Příjemnou atmosféru navozovaly koncerty, bály a taneční slavnosti. Součástí areálu byla zahrada s okrasnými rostlinami i vzácnými dřevinami. Poblíž hotelu nechyběly tenisové kurty, dětské hřiště a garáže. Honosné prostředí rychle přilákalo hosty z řad panovnických rodů, vysokou šlechtu, ministry, diplomaty, bankéře, průmyslníky, obchodníky a nejvýznamnější umělce. Ke slavným hostům hotelu Imperial patřili například příslušníci bankéřské rodiny Rothschildů nebo polského šlechtického rodu Potockých, dále zde pobývali ruský velkokníže Pavel, prezident Tomáš Garrique Masaryk, hudební skladatel Richard Strauss, velkotovárník Kolben či Jan Antonín Baťa, princ Joachim Albrecht von Preussen a v roce 1926 hollywoodské hvězdy Douglas Fairbanks a jeho žena Mary Pickfordová.

Další příliv lázeňských hostů narušila už po dvou letech první světová válka a následně vleklá hospodářská krize. V roce 1923 bylo přesto v hotelu Imperial uspořádáno mistrovství světa v šachu. V červnu roku 1933 byl v Imperiálu uspořádán velký ples, kterého se zúčastnilo přes dva tisíce příslušníků evropské společenské smetánky. Během 2. světové války byly od roku 1940 v uzavřeném hotelu ubytovány děti evakuované z německých měst ohrožených spojeneckými nálety. Následně byl objekt přeměněn na Rezervní lazaret německé armády.

V roce 1945 byl hotel zkonfiskován a následně věnován spolu Sovětskému svazu jako projev díků za osvobození Československa. V 50. letech 20. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce hotelového objektu a jeho přeměna na moderní lázeňské sanatorium pod vedením sovětského inženýra Trochbratského. Roku 1957 převedl nakonec Sovětský svaz objekt sanatoria

Imperial zpět do vlastnictví československého státu. Sanatorium Imperial tehdy nabízelo komplexní zdravotnickou péči, kromě lázeňských lékařů zde tehdy proto ordinoval rovněž zubař, oční lékař, ORL specialista, dermatolog a gynekolog. V roce 1984 byla otevřena přístavba vlastního balneoprovozu s přívodem karlovarské termální vody.

Obnova památky:

V roce 1990 přešel objekt bývalého hotelu Imperial v rámci privatizace do soukromých rukou. V roce 1992 získala objekt hotelu lázeňská akciová společnost Imperial Karlovy Vary. V následujících letech bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci hotelu Imperial nákladem více než půl miliardy korun, dokončené v roce 2003. Rekonstrukce vrátila objektu původní lesk a kvalitou poskytovaných lázeňských a hotelových služeb. Čtyřhvězdičkový hotel Imperial je držitelem prestižní mezinárodní ceny World Travel Awards pro nejlepší lázeňský hotel v České republice. V roce 2007 proběhlo rozšíření a kompletní rekonstrukce provozu balneocentra. Vzniklo tehdy nové prostorové uspořádání a modernizováno bylo veškeré technické zázemí, balneologické přístrojové vybavení, vany a vznikl moderní nerezový rehabilitační bazén.

Podrobné informace o historii a popis hotelu Imperial v Karlových Varech

Hlasování bylo ukončeno.

Hotel Imperial Karlovy Vary

Počet hlasů: 172

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz