přeskočit k navigaci »

Golfový areál Lázně Kynžvart - 18 jamkové severní mistrovské hřiště

Jedná se o stavbu 18 jamkového golfového hřiště umístěnou v mimořádně exponovaném území zámeckého parku Kynžvart a jeho bezprostředním okolí.

Na golfovém hřišti se nachází 18 jamek (drah) mezi nimiž postupně probíhá vlastní hra, přičemž se v každé dráze hraje od „odpaliště„ a postupuje se po cca 100-550 m dlouhé a cca 40 m široké travnaté ploše (fairway) směrem k „jamkovišti“ (green) , kde hráči musí umísti míček do jamky o průměru 10,8 cm. Pouze tyto plochy hřiště jsou intenzivně ošetřovány a využívány. Na zbylých plochách se provádí sekání trávy pouze občas nebo jsou ponechány přirozenému vývoji.

Plocha zájmového území určená ke stavbě golfového 18 jamkového hřiště má celkový rozsah 84,8 ha lesoparku, převážná část ploch před výstavbou ležela ladem. Území, na kterém je stavba vybudována, je již samo o sobě díky svým mírným svahům, pahorkatině a úžlabinám tak vhodně tvarováno, že vyžadovalo pouze místní terénní úpravy a přesuny hmot v rámci jednotlivých jamek. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět při vlastní výstavbě drah velkoplošné přesuny zeminy mezi jednotlivými jamkami.

Stavba se nachází z části v 2 zóně chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů, část pozemků dotčených stavbou je vedena jako národní kulturní památka, ostatní jsou zapsány jako kulturní památka.

Všechny památkově chráněné, krajinářsky důležité a vzrostlé stromy zůstaly zachovány a staly se nezbytnou součástí hřiště. Komfort hřiště dále doplňuje síť golfových cestiček s dřevěnými mostky překonávající vodní toky.

Hrací plochy uvnitř parku, jsou realizovány s maximálním citem pro zachování původního genia loci, ducha a atmosféru tohoto místa. Důkazem, že se tak stalo, jsou impozantní pohledy na hřiště a okolní krajinu, mimo jiné, například z jamky číslo čtyři, nebo patnáct. Orientace většiny jamek je převážné řešena, východ –západ, západ – východ. Z této skutečnosti logicky vyplývá, že obtížnost hry na jednotlivých jamkách se mění, s aktuálním převládajícím směrem větru. To vnáší do hry prvek, který ji nepochybně do značně míry ovlivňuje. A zásadně tak mění nejen volbu strategie hry, ale i obtížnost hřiště.

Golfové hřiště GC Kynžvart má par 72 a délku ze zadních odpališť téměř 6.700 metrů, přesně 6653. Délka hřiště není jedinou skutečností, která bude ovlivňovat obtížnost hřiště. Další prvky, které by ji měly ovlivňovat bude právě vhodné umístění soliterů. Dále to bude údržba, výška, tvar a kvalita střihu hracích ploch. Tomu budeme věnovat maximální úsilí. Přestože je hřiště vybudováno jako championship course, je od počátku naším cílem umožnit příjemnou hru všem výkonnostním kategoriím hráčů. Vybudovali jsme proto na každé jamce v průměru čtyři, pět až šest odpališť. Aby hráči různé herní úrovně mohli snadno hřiště zvládnout.

Kulturní dědictví zahradní architektury je zvláštním a značně proměnlivým prvkem, které lze těžko porovnávat s kulturním dědictvím stavebního fondu. V případě Kynžvartského parku se jedná o kulturní památku zahradní architektury, která svým významem diametrálně převyšuje valnou část známých zámeckých parků západních Čech. Stavba zasazená do takového území vždy vyžaduje pečlivý a individuální přístup k celkovému řešení i řešení jednotlivých detailů.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Golfový areál Lázně Kynžvart - 18 jamkové severní mistrovské hřiště

Počet hlasů: 67

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz