přeskočit k navigaci »

Dům Vřídelní - Tržiště

Objekt se nachází v centru města Karlovy Vary v ulici Tržiště v blízkosti dřevěné kolonády naproti Vřídlu. Jedná se o podsklepený bytový dům s prodejnou v prvním nadzemním podlaží a mezipatře, která byla do začátku rekonstrukce plně funkční. Objekt prošel do dnešního dne mnoha stavebními úpravami. Jeho stavebně technický stav odpovídá míře provedení stavebních úprav a údržbě objektu. Dům je obdélníkového půdorysu, který je ohraničen na východní straně řekou Teplá, na západní straně ulicí Tržiště, na jižní straně Vřídelní lávkou a na severní straně bezprostředně sousedícím objektem č.p. 1268.

Zjevnými stavebními poruchami jsou projevy pronikající spodní vody do podzemních podlaží objektu. Voda je sbírána v nejnižším místě objektu pomocí jímací jímky a odtud odčerpávána mimo objekt. Základní stavební poruchou je nepříznivý vliv vody pronikající do objektu obvodovým zdivem v úrovni podlahy v 1. PP. Vzlínající vlhkost navíc narušuje suterénní i nadzemní zdivo a využití těchto prostor je tak velice omezené.

Záměrem investora byla celková oprava objektu, obnova komerčních prostor v 1.NP a provedení sanace suterénních podlaží tak, aby tyto prostory byly využitelné pro komerční podlaží, obnova bytových jednotek v dalších podlažích a nová vestavba výtahu.

Hlasování bylo ukončeno.

Dům Vřídelní - Tržiště

Počet hlasů: 157

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz