přeskočit k navigaci »

Dům Stallburg Kyselka

V roce 1894 byly komunikace a nábřeží v místech výchozu skály a meandru řeky rozšířeny. Plány k této úpravě vypracoval stavební inženýr Friedrich Wolfner z Chebu. Poté byla odstraněna část skály a připraveno staveniště pro výstavbu nového objektu. Podle projektu architekta Karla Haybäcka z Vídně, vypracovaného ve Vídni již v roce 1892, byl postaven v roce 1894 dům pro sedm rodin zaměstnanců. V přízemí se měla nacházet požární zbrojnice se strážní místností. Stavba objektu byla nakonec realizována s několika odchylkami od původního plánu. Podle starších hospodářských objektů dostal název „Stallburg“. Z boku byl k domu přistavěn, zřejmě již od počátku, přízemní přístavek zastřešený polovalbovou střechou, ve stejné architektonické podobě jako vlastní dům, který sloužil jako hasičská zbrojnice.

Ve 20. - 30. letech byla hasičská zbrojnice v boční přístavbě změněna na vozovnu (remízu). Trojici velkých vjezdů vozovny máme poprvé zachycenu na pohlednici Kyselky datované do roku 1931. Přízemí objektu bylo i nadále vyhrazeno pro provoz stáčírny minerální vody a v patře se nacházely byty, které byly obývané až do 90. let minulého století. V 90. letech 20. století vypukl v levém traktu požár, který tuto část domu poškodil tak, že již nebyla obyvatelná.

Nové provozně dispoziční řešení

Rekonstrukcí a dostavbou objektu Stallburg vznikl bytový dům s osmi bytovými jednotkami (3x byt 3+1, 3x byt 2+1 a 2x 2+KK), jednou garáží a technickým zázemím. Vzhledem k rozlehlosti budovy, stavebně technickému řešení, různé úrovni podlah a dalším aspektům, jsou navrženy 3 vstupy pro nájemníky. Budova má 2 nadzemní podlaží a půdu, která z části tvoří kotelnu, zbytek je prozatím nevyužívaný.

Rekonstrukce byla pojata takřka „od podlahy“. Byla provedena výměna velké části krovu, zachovalé části byly protézovány. Veškeré šikmé plochy polovalbové střechy byly opatřeny hliníkovou střešní skládanou krytinou typu Prefa, na pultové střeše nad přístavbou jsou modifikované pásy a věž byla zakryta maloformátovou přírodní břidlicí, což velmi efektně doplňuje historický ráz celého objektu. Co se týká statické části, severní křídlo budovy bylo vystavěno zcela nové a musela být provedena výměna stávajícího dřevěného stropu za železobetonový. Sanace vlhkého zdiva byla řešena podřezáním všech svislých konstrukcí a aplikací sanačních omítek. Samozřejmě byly nově provedeny všechny vnitřní instalace a venkovní přípojky. Vnější výplně otvorů byly provedeny jako repliky. Fasáda je po kompletní rekonstrukci, zachoval se pouze stávající obklad lícových cihel, který byl restaurován. Oprava fasády byla provedena tradičním způsobem. Dále byl též restaurován stávající kamenný sokl. Budova se samozřejmě neobešla bez ostatních stavebních prací, jako jsou vodorovné izolace, vnitřní omítky, obklady, dlažby, vnitřní dveře, sádrokartony, dřevěné podlahy, zámečnické konstrukce, malby a nátěry.

Objekt Stallburg je jedním z prvních v celé řadě zchátralých budov v obci Kyselka, který se dočkal zdárné rekonstrukce. Snad i ostatní stavby potká stejný osud a i ony se dočkají svého znovuvzkříšení.

Kapacity, bytové plochy, užitkové plochy:

Byty: 8

Parkovací stání: 1x garáž, 11 parkovacích stání, z toho 1x pro imobilní

Plocha bytů: 687,0 m2

Sklepy, spol. prostory, zázemí: 71,2 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Dům Stallburg Kyselka

Počet hlasů: 569

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz