přeskočit k navigaci »

Dostavba lázeňského domu Čajkovskij

Jedná se o nový objekt dostavby lázeňského domu v ulici Krále Jiřího s návazností na stávající objekt LD Čajkovskij v ulici Sadové. Objekt dostavby je řešen v duchu historizující karlovarské architektury a přirozeně tak vyplňuje dosavadní proluku mezi stávajícími objekty. Nový objekt a stávající objekt jsou stavebně propojeny ve spodních dvou patrech nového objektu. Vzhledem k osazení objektu do terénu, který je v tomto případě velmi strmý, je část objektu řešena terasovitě směrem k ulici Sadové. Tato část stavby tvoří "podnož" pro vlastní objekt lázeňského domu v ulici Krále Jiřího. Pod úrovní ulice Krále Jiřího se nachází 7 podzemních podlaží, nad touto úrovní 6 nadzemních podlaží.

V 7. PP jsou umístěny technické místnosti, toto podlaží je funkčně navázáno na provoz kuchyně – je zde umístěn dělený jídelní výtah pro zásobování restaurace, která se nachází v 6. PP. V 5. PP je umístěn léčebný provoz – balneo. V 4. PP jsou umístěny kanceláře a reprezentativní konferenční místnost. 3. PP – zde je fittness, malé wellness s whirpoolem a saunou, v části podlaží do dvora jsou navrženy pokoje. V 2. PP jsou navrženy pokoje. Dále se zde nachází vegetační střecha využitá jako pochozí zelená terasa. V 1. PP jsou směrem do dvora navrženy pokoje a v části do ulice Krále Jiřího jsou navrženy šatny zaměstnanců a sklady. 1.NP – vstupní hala LD. 2. – 6.NP v těchto podlažích jsou navrženy pokoje. Vertikálně je objekt obsluhován dvěma výtahy se schodišti. Jeden výtah (spojující všechna podlaží) je navržený jako evakuační.

Celkově realizací objetu dostavby vzniklo přes 3 800 m2 nové užitné plochy, 40 pokojů a 8 apartmánů. Založení objektu je zčásti (6. PP, 4. PP, 2.PP) na mikropilotách, v úrovni 7.PP na ŽB základové desce bylo s ohledem na složité geologické poměry realizováno souběžně s odkopem skalního masívu ( v objemu cca 8.000 m3) a souběžně s postupným zajišťováním skalních stěn. Nosná konstrukce objektu dostavby je provedena jako železobetonový skelet s dozdívkou z tvárnic Porotherm. Příčky jsou rovněž realizovány zdícím systémem Porotherm. Stěny přiléhající k zajištěnému skalnímu masívu v podzemních podlažích jsou realizovány jako monolitické ŽB. Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové, podlahové vrstvy jsou realizovány jako lité leštěné betonové mazaniny s rozptýlenou ocelovou výztuží, doplněné o izolační vrstvy, zajišťující kročejový útlum. Hlavní schodiště je provedeno jako monolitické železobetonové.

Konstrukce krovu je provedena jako tesařská vázaná konstrukce s ocelovou středovou vaznicí. V celém objektu byly realizovány keramické, případně kamenné dlažby a textilní podlahové krytiny. Jako izolace proti vodě je použito svařované PVC Alkorplan ve 2 vrstvách oboustranně chráněné geotextilií Filtek. Fasádní výplně otvorů jsou dodány buď jako dřevěná eurookna a dveře nebo jako ocelové protipožární. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované obložkové.

V rámci dostavby byly dodány následující soubory a technologické celky: elektro silnoproud, elektro slaboproud, EPS, EZS, SHZ se sprinklery a požární nádrží, ZTI, ÚTs výměníkovou stanicí, VZT, MaR, 2 osobní výtahy, 2 nákladní výtahy.

Hlasování bylo ukončeno.

Dostavba lázeňského domu Čajkovskij

Počet hlasů: 81

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz