přeskočit k navigaci »

Dopravní terminál Sokolov

Autobusové nádraží Sokolov, jako součást dopravního terminálu Sokolov, je určeno pro užívání autobusů všech dopravců jak linkových tak charterových. Odvodnění, zásobování vodou a odkanalizování navazuje na celkový systém zásobování vodou a odkanalizování v Nádražní ulici. Dále byly v rámci staveb provedeny přeložky a úpravy inženýrských sítí a to přeložky NTL a STL plynovodu, úpravy VO a provedení nového VO, informační systém, přeložky kabelů Telefonica O2 a UPC. V nádražní ulici byla provedena kompletní výměna splaškové a dešťové kanalizace, výměna vodovodních řadů a přeložka skupinového vodovodu HORKA.

Vlastní stavba autobusového nádraží cca 10 000 m² a zahrnuje 16 nástupních stání linkové a MHD dopravy. V plochách autobusového nádraží a rekonstruované Nádražní ulice je 8 krátkodobých odstavných stání a 25 parkovacích míst osobních aut, 2 krátkodobá parkovací místa pro ZTP a další 4 krátkodobá místa pro příjezd a odjezd po vyložení cestujících. Před nádražní budovou bylo provedeno nové komunikační řešení, které umožnilo vybudování nového parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 90 stání.

Kompletní rekonstrukcí části stávajícího objektu nádražní budovy vzniklo zázemí provozovatele. Západní věž nádražní budovy ČD v Sokolově byla stavebními úpravami oddělena od zbytku objektu. Stavebními úpravami byla přebudována všechna tři nadzemní podlaží a byla provedena půdní vestavba. Prostor 1.NP je provozně spojen chodbou s 1.NP nádražní budovy ČD, kde bude umístěna odbavovací hala společná pro oba provozovatele.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Dopravní terminál Sokolov

Počet hlasů: 82

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz