přeskočit k navigaci »

Dopravní terminál Cheb

Jedná se o novostavbu dopravního charakteru. Stavba slouží jako obslužný autobusový terminál pro dálkové linky a linky MHD. Terminál přímo sousedí s vlakovým nádražím a přilehlými komunikacemi navazuje na vstupní budovu ČD, cestující tak přímo může přestoupit z autobusových spojů na vlakové spoje různých destinací.

Stavba řeší objekt BUS-centra společně s krytým MHD stáním, pojížděné a pochozí komunikace a zastřešení linkového stání pro autobusy. Konstrukčně jsou jednotlivé stavební objekty navrženy v kombinaci nosných ocelových konstrukcí s prefabrikovanými železobetonovými konstrukcemi zastřešenými prosklenými plochami.

V rámci realizace byla řešena i rekonstrukce přilehlých komunikací ulic Žižkova a Dukelská včetně světelné křižovatky. Pro zajištění funkčnosti objektu musely být zhotoveny nové přípojky inženýrských sítí a provedeny přeložky některých sítí stávajících.

Zajímavostí projektu je provedení atypických nosných i pomocných ocelových konstrukcí v kombinaci s prosklenými plochami tvořícími zastřešení jednotlivých objektů, které vytváří celkový moderní architektonický ráz.

Přilehlé komunikace jsou osazeny prvky městského mobiliáře, stavba zahrnovala sadové úpravy a realizaci drobné gabionové zídky.

Celková dispozice dopravního terminálu

Nové dopravní řešení je založeno na šestiúhelníkové středové refýži, která slouží pro linky MHD. Protisměrně na tuto plochu navazují vstupní a nástupní stání linek dálkových autobusů umístěných po okraji provedené plochy. V rámci areálu jsou vytvořena odstavná stání pro autobusy MHD a dálkových linek. Napojení terminálu na přilehlé komunikace je z křižovatky Žižkova a Dukelská. Podél západní strany centrálního polygonu je umístěno parkování pro autobusy. Parkoviště poskytuje 7x stání pro autobusy MHD o velikosti 3,5 x 18,0 m a 4x stání pro dálkové autobusy o velikosti 4,0 x 18,5 m.

Bus – centrum

Jedná se o dvoupodlažní objekt hexagonového půdorysu. V přízemí je umístěno infocentrum, sociální zázemí pro řidiče autobusů, prostor pro provozování občerstvení (minimarket) a úschovnu kol resp. zavazadel. Všechny provozovny mají své malé zázemí včetně sociálního zařízení. Prostor pro odpočinek řidičů (cca 18 osob), tvoří denní místnost s kuchyňským koutem, klidová místnost pro dvě lůžka, sociální zařízení se dvěma WC, sprchou a úklidovou komorou. V prostoru zádveří jsou pak ještě umístěny uzavíratelné skříňky pro osobní věci řidičů. V přízemí vedle klidové místnosti se nachází technická místnost, kde je umístěn hlavní rozvaděč, rozdělovač pro jednotlivé topné okruhy, vodoměrná sestava a v nice v lehkém obvodovém plášti pak HUP včetně plynoměru. Přes točité ocelové schodiště je proveden přístup do druhého podlaží, kde se ve vstupní chodbě nachází kotel na zemní plyn společně s ohřívačem teplé užitkové vody, dále technické vybavení jako jsou Rack, ústředna EZS, hardware pro ovládání informačních systémů apod. Na konci této chodby se pak nachází vlastní místnost pro dispečera, který dohlíží na funkčnost celého terminálu, k dispozici má různé vybavení od audio systému přes systém ovládání informačních panelů až po systém kamer. Dopravní terminál Cheb je komunikačně propojen se sousedními terminály v Mariánských Lázních a v Sokolově a je těmto terminálům systémem řízení a ovládání informačních panelů nadřazen.

Zastřešení - polygon

Odjezdová stání na centrálním polygonu jsou zastřešena šestibokým prstencem šířky 5,875 m, který je menšími paprskovitými přístřešky ve vrcholech polygonu spojen se středově umístěným obslužným objektem Bus – centra. K ochraně proti boční povětrnosti slouží stěnové betonové sloupy doplněné o prosklené paravány. Po obvodě polygonu jsou na těchto stěnách osazeny lavičky pro čekající cestující.

Zastřešení – stání pro linkové autobusy

Příjezdová a odjezdová stání pro linkové autobusy podél hlavní plochy dopravního terminálu jsou zastřešena přístřešky, tvořenými segmenty s jednostrannými konzolami o půdorysné ploše 1,8 x 3,6 m. Obě ramena zastřešení navazují na diagonální zastřešení suché cesty od polygonu k nádražní hale. K ochraně proti povětrnostním vlivům slouží prosklené stěny zasazené mezi hlavními nosnými sloupy segmentů. Tato prosklená pole jsou variabilně střídána se segmenty volně průchozími v návaznosti na označníky zastávek. V místech prosklených polí jsou opět umístěny lavičky pro cestující. Celý tento půl prstenec zastřešení tvoří pomyslné oddělení plochy dopravního terminálu od přednádražního prostoru. Esteticky mají sloupy zastřešení linkového stání navazovat na souběžné sloupy podloubí nádražní haly.

Zastřešení – suchá cesta

Příjezdová a odjezdová stání jsou v místech hlavních přechodů propojena diagonálním přístřeškem, který zajišťuje možnost spojení autobusového terminálu s nádražní halou suchou cestou.

Hlasování bylo ukončeno.

Dopravní terminál Cheb

Počet hlasů: 169

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz