přeskočit k navigaci »

Dětské dopravní hřiště Skalka

Předmětem stavby byla výstavba nového dětského dopravního hřiště, které slouží městu Cheb a okolí pro dopravní výuku dětí od mateřských škol po základní školy s tím, že hřiště je přístupné i pro veřejnost. Výuka dětí na dopravním hřišti má velký význam pro pochopení dopravní problematiky. Cílem výuky je snížení nehodovosti. Děti se naučí pravidla silničního provozu a dopravní značky tak, aby zvládly základní dopravní situace v městském provozu. Navržené dopravní hřiště je umístěno na pozemcích ve vlastnictví města Chebu a pozemku ve vlastnictví ČR, správce Povodí Ohře s.p.

Dětské dopravní hřiště se nachází v západní části města Chebu jihovýchodně od vodní nádrže Skalka. Hřiště je situováno mezi ulicemi Břehnickou a Stavbařů, sousedí s areálem tenisových kurtů.

Pod plochou budoucího dopravního hřiště prochází zatrubněný Břehnický potok. Potok je veden v rámech Beneš 2/1, v Břehnické ulici překrytí končí a potok dále protéká v otevřeném korytě.

Od tenisových kurtů směrem k Břehnickému potoku je na pozemku budoucího hřiště uložena dešťová kanalizace, která je využita pro odvod dešťových vod z komunikací dopravního hřiště i od obslužného objektu.

Dětské dopravní hřiště je navrženo jako stálé jednoúčelové dopravní hřiště. Celková plocha vlastního dopravního hřiště je 6 535 m2 včetně plochy vnitřní zeleně. Plocha stezky pro pěší od parkoviště u tenisových kurtů je 182 m2. Úprava příjezdové komunikace se provádí na ploše 272 m2.

Jedná se o trvalou stavbu s novou konstrukcí komunikací a chodníků na hřišti a svislým a vodorovným značením včetně světelné signalizace, asfaltovou plochou pro jízdu zručnosti a dlážděnou plochou u obslužného objektu. V obslužném objektu je umístěna učebna, kancelář pro obsluhu hřiště, dílna, sklad kol, šatna, úklidová místnost a sociální zařízení. Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci s přečerpáním. Objekt je dále opatřen rozvodem vody a el. energie. Pro obsluhu dopravního hřiště slouží nová obslužná komunikace v délce 50 m s parkovištěm a obratištěm. Součástí stavby jsou dále sadové úpravy s výsadbou nových stromů a keřů a oplocení s vjezdovými vraty a vstupní brankou. Obslužný objekt je napojen na inženýrské sítě - vodu, splaškovou kanalizaci a rozvody nízkého napětí. Dešťová voda z plochy hřiště, zpevněných ploch a voda ze střešních svodů je odvedena novou dešťovou kanalizací vyústěnou do stávající dešťové kanalizace. Na ploše jsou umístěny 2 stožáry veřejného osvětlení.

Na hřišti jsou simulovány dopravní situace, které se běžně vyskytují v městském provozu. Cílem výuky je naučit postupně děti zvládat samostatný pohyb v městském dopravním provozu a snížit nehodovost. Na hřišti je navržena např. směrově rozdělená komunikace, křižovatka směrově rozdělené komunikace s přechody pro pěší řízena semafory, okružní křižovatka, obytná zóna, jednosměrná komunikace s připojovacím pruhem, křižovatky T s různým typem přednosti v jízdě, autobusová zastávka, přechod pro pěší se světelnou signalizací ovládanou chodci, železniční přejezd, plochy pro odpočinek, parkoviště, chodníky pro plynulý pohyb chodců.

Projekt Dětské dopravní hřiště Skalka je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pod číslem projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01057.

Hlasování bylo ukončeno.

Dětské dopravní hřiště Skalka

Počet hlasů: 93

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz