přeskočit k navigaci »

Cyklostezka Ostrov - Jáchymov

Předmětem stavby je cyklostezka se smíšeným provozem cyklistů a chodců v úseku Ostrov, Horní Ždár - Jáchymov podél stávající silnice I/25. Celková délka trasy je 2,6 km a převýšení 120 m. Trasa, po které vede tato cyklostezka, má dlouhou historii. V roce 1896 zde byla otevřena železniční trať z Ostrova do Jáchymova. Provoz do Jáchymova byl ukončen roku 1957 a vlečkový provoz z Ostrova do Dolního Žďáru v roce 2008. V Ostrově již na některých částech bývalé železnice vznikly nové cyklostezky, další na svou realizaci zatím čekají. Ostrovské trasy navazují na Květnovou a do Hroznětína. Z Ostrova do Dolního Ždáru existuje cyklostezka ještě z dob fungování Škody Ostrov, přes Horní Žďár zatím mimo silnici projet nelze, pak následuje tento nový úsek po tělese bývalé železnice. V Jáchymově se přímo nabízí pokračovat pod Klínovec a k lanovce, popřípadě na další stezky v Krušných Horách. Na původní železniční trati, stejně jako na nové cyklostezce, jsou dva krátké mosty a tunel délky 31m. Předmětem stavby bylo několik dalších objektů mimo vlastní vozovku. Za zmínku stojí sanace starých důlních děl, oprava zdiva tunelu, výstavba dvou nových mostků, sanace podjezdu a masivní opěrné zdi v dolní části trasy.

Cyklostezka

Hlavním kapacitním parametrem je šířka cyklostezky, ta je 2,5 m plus krajnice 2x 0,3 m. Délka trasy je 2,6 km s plynulým stoupáním 5 % daným původní železniční tratí. Trasa začíná na výjezdu z Horního Žďáru a končí v Jáchymově u okružní křižovatky v parčíku, který byl původně nádražím.

Mostní objekty a zdi

Na trase se nacházejí 3 mostní objekty. Dva mostky Lávka č. 1 a Lávka č. 2 měly zachovalou spodní stavbu, mostovky chyběly. Světlost mostků je 1,7 m, šířka opěr je 4,4 m. Byly provedeny monolitické železobetonové úložné prahy a osazeny prefabrikované železobetonové mostovky.

Další je přesypaný mostní objekt z kamenných kvádrů. V důsledku jeho zachovalosti je provedena pouze jeho oprava. Světlá šířka otvoru je 4,0 m, šířka mostu 15,0 m. Výška stěn je cca 3 m, oblouková polokruhová klenba má tedy světlou výšku cca 5 m.

Trasa cyklostezky na svém začátku v k.ú. Horní Žďár u Ostrova vede po stávajícím svahu, neboť železniční těleso bylo umístěno v prostoru dnešní silnice. Svah byl zčásti odtěžen, zčásti podepřen gabiony ze svařovaných ocelových pozinkovaných sítí plněných lomovým kamenem. Max. konstrukční výška zdi je 6 m, délka 245 m.

Tunel

Na trase se nachází tunel délky 31 m. Byl ve velmi dobrém stavu, proto se pouze opravilo zdivo a nainstalovala se záchytná síť proti úrazu při případném vypadnutí kamenů. Díky tomuto objektu je trasa cyklostezky naprosto jedinečná, ne-li jediná s železničním tunelem na trase.

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka Ostrov - Jáchymov

Počet hlasů: 103

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz