přeskočit k navigaci »

Cyklostezka Ohře II

Cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezka protínající podél toku řeky Ohře Karlovarský kraj od hranice s Německem až po hranice s Ústeckým krajem. Je zařazena do sítě nejvýznamnějších cyklotras ČR.

Jedná se o propojení posledního úseku Cyklostezky Ohře z Chocovic do Chebu kopírující částečně řeku Ohři ve volné krajině v podstatě bez výškového převýšení, kromě úseku u železničního přejezdu Hradiště, kde musí cyklista překonat stoupání cca 12 %. Cyklisté na řadě míst objeví krásy řeky Ohře i okolní přírody, a to především v úseku z Hradiště do Jindřichova.

Nově vybudovaná část navazuje v Chebu u Ottova jezu na již zrealizovanou páteřní cyklostezku z centra města. Pro cyklisty a především pro rodiny s dětmi se dokončením této části cyklostezky otevřela možnost bezpečného cestování na kolech, aniž by museli překonávat frekventované silnice jako doposud.

Cyklostezka je provedena z velké části jako víceúčelová zemědělská komunikace sloužící i pro obsluhu přilehlých polí a je ve všech úsecích řešena z asfaltového krytu, výjimku tvoří dřevěná mostovka lávky přes Ohři na rozhraní katastrálního území Cheb a Hradiště u Chebu.

Řešená cyklostezka tvoří společně s navazujícími úseky významnou krajskou komunikaci pro cyklisty, kteří ji využívají k cestám za službami a návštěvou sousedních měst. Mimo tuto dopravní funkci je samozřejmá funkce turistická a sportovní, a to nejen pro cyklisty, ale i pro in-line bruslení, nordic walking a procházky přírodou.

Celý úsek byl řešen 1 mostním objektem a 6 stavebními objekty v celkové délce 4,3 km.

Jednotlivé stavební objekty

  • SO 123 – Víceúčelová zemědělská komunikace Chocovice – Jindřichov
  • SO 126 – Víceúčelová zemědělská komunikace Jindřichov
  • SO 127 – Cyklostezka od drážního domku k řece Ohři
  • SO 128 – Víceúčelová zemědělská komunikace od estakády silnice R6 k železničnímu přejezdu Hradiště
  • SO 129 - Víceúčelová zemědělská komunikace od železničního přejezdu Hradiště k Chebskému viaduktu
  • SO 130 - Cyklostezka od Chebského viaduktu k Ottovu jezu
  • SO 201 – Lávka přes Ohři

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka Ohře II

Počet hlasů: 84

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz