přeskočit k navigaci »

Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

Objekt Centra odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb (dále COPV) vznikl rekonstrukcí a přístavbou objektu školní budovy ve správě ISŠ Cheb. Tato budova byla postavena v 1. polovině 19. století a původně sloužila jako vojenská nemocnice. Ve 20. století došlo k několika přestavbám a přístavbám tohoto objektu a objekt začal sloužit ve 2. polovině 20. století jako školní budova.

Hlavním cílem rekonstrukce a přístavby objektu bylo zejména zajistit kvalitní výuku odborných předmětů a to jak teorie, tak praxe, v moderní školní budově. Zároveň bylo cílem přemístit výuku praktického vzdělávání z periférie obce do centra města a vytvořit v podstatě středoškolský komplex budov umožňující minimální přemisťování žáků v rámci výuky. Nová školní budova bude od školního roku 2014/15 sloužit výuce více než 300 žáků technických oborů, kteří se na ISŠ Cheb vzdělávají.

Projekt COPV spočíval v rekonstrukci původní školské budovy a přístavbě nového křídla. Původní rekonstruovaná budova bude sloužit k výuce teoretických základů technických předmětů. V rekonstruovaném křídle budou situovány dílny strojírenských a elektrotechnických oborů. V rámci rekonstrukce starého objektu došlo při stavebních pracích k mnoha nečekaným situacím, jako bylo objevení kamenných portálů topenišť, kterými se vytápěli nemocniční pokoje, kamenného nesoudržného zdiva, starých kleneb, které stavební práce znesnadňovaly. Přesto se podařilo rekonstrukci a výstavbu nového křídla zdárně dokončit a například kamenné portály zůstaly zachovány jako architektonický prvek i názorná výuková pomůcka.

V objektu COPV se v současné době nachází devět učeben teoretických předmětů, učebna strojního obrábění, kovárna, učebna autoservisu, dvě učebny svářecí školy, učebny ručního obrábění kovů a čtyři elektrotechnické laboratoře a dílny. Všechny tyto prostory budou vybaveny moderní strojní a didaktickou technikou.

Moderní vzdělávací prostory, které vyhovují současným požadavkům na vzdělávání, by měly být dobrou startovací čarou pro studenty technických oborů, kterých se v dnešní době na trhu práce nedostává. Nová školní budova vybavená moderními technologiemi umožní studentům školy více se přiblížit skutečné realitě v strojírenských, elektrotechnických firmách, které v současné době vznikají na průmyslových zónách v Karlovarském kraji jako houby po dešti.

Hlasování bylo ukončeno.

Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

Počet hlasů: 280

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz