přeskočit k navigaci »

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech zahrnuje několik projektů v areálu nemocnice. Hlavní část představuje rekonstrukce a nástavba pavilonu 4. Dvorní část pavilonu vznikala v několika obdobích a je tvořena třemi objekty, které jsou propojeny do jednoho funkčního celku o celkové ploše 1000 m2.

Návrh zceluje půdorys a nově řeší výstavbu dětského oddělení na 3. NP s 30 lůžky, část lůžek je řešena jako plně vybavený pokoj s hygienickou buňkou pro pacienty a jejich doprovod. Osm lůžek je určeno zvýšené péči, jsou umístěna pod trvalým dohledem personálu. Samostatně je řešena intenzivní péče pro novorozence s kapacitou 15 lůžek, část je umístěna v klimatizované hale, kde jsou děti v inkubátorech. Novorozenecké oddělení je řešeno jako čisté prostředí dle ČSN ISO 14644-1 ve třídě 7. Toto technické řešení a použití inkubátoru chrání nedonošené jedince před vlivem venkovního prostředí.

Na 4. NP je umístěno infekční oddělení o kapacitě 20 lůžek. Toto podlaží je řešeno jako nástavba nového podlaží v ocelové konstrukci, sjednocující pohledově celou budovu. Lehká konstrukce je navržena v sendvičové konstrukci opláštěné cementovláknovými deskami. Umístění infekčního oddělení do posledního podlaží splňuje přísné hygienické parametry na oddělení infekčních prostor od ostatních lůžkových částí nemocnice. Z těchto důvodů je u objektu nově postaveno schodiště a výtah do posledního podlaží, které bude sloužit jako oddělený vstup infekčních pacientů do zařízení. Ostatní prostory jsou od infekčního oddělení izolovány prostřednictvím průchodů - filtrů. Infekční oddělení má celou kanalizaci oddělenou od ostatního systému kanalizace v objektu, kanalizace je svedena do desinfekční jímky na 1. PP a odtud po úpravě propojena na kanalizaci nemocnice.

Náročnost projektu spočívá v umístění čistých a infekčních prostor v těsném sousedství. Tento požadavek kladl vysoké nároky jak na návrh dispozičního řešení, tak i na technické vybavení objektu a přesnost provedení celého návrhu do nejmenšího detailu.

Komplikovanost celého řešení je ještě zvýrazněna faktem, že probíhá za plného provozu nemocnice a pavilonu, kde na druhém podlaží se nachází provoz porodního oddělení a oddělení radiodiagnostiky.

Parametry stavby

  • Lůžkové kapacity dětského oddělení - 30 lůžek
  • Infekční oddělení - 20 lůžek
  • Lůžkové oddělení ORL - 21 lůžek
  • JIP novorozenecká - 15 lůžek
  • Ambulantní provozy
  • Centrální šatny nemocnice pro 380 osob

Projektovaný náklad stavby činí 120 mil Kč bez DPH.

Hlasování bylo ukončeno.

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

Počet hlasů: 576

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz