přeskočit k navigaci »

Balneo a Wellness Grandhotelu Pupp

Grandhotel PUPP společně s Parkhotelem PUPP tvoří prestižní hotelový komplex PUPP, jehož budovy v neobarokním stylu z 18. století jsou sídlem hotelu již od roku 1701 a mají za sebou skvělou historii.

Dostavba objektů hotelových lázní doplňuje a rozšiřuje historicky dlouhodobě rostlý hotelový komplex PUPP o velmi žádané služby lázeňských balneo a wellness provozů. Zásahy do stávajících objektů zkvalitnily provozní návaznosti stávajícího složitého hotelového organismu.

Ve vnitřním dvoře vznikla novostavba hotelového WELLNESS centra, vybaveného saunou a relaxačním bazénem, který hotel doposud postrádal, vybaveného řadou vodních a léčebných atrakcí.

Pobytová terasa se solitérní zahradou na střeše objektu bude plnit funkci atraktivního společenského prostoru pro akce pořádané pod širým nebem, zároveň nepochybně povýší estetickou úroveň pohledů ze stávajících pokojů křídla Grandhotelu PUPP a přilehlého lesoparku do dvorní části komplexu.

V prostorách stávajícího personálního objektu a stávajících skladů nad kuchyňskou částí Grandhotelu jsou nově situovány lázeňské provozy BALNEO I a BALNEO II s pestrou skladbou balneo a wellness procedur.

Nabídku hotelových lázní doplňují posilovny FITNESS centra, které vznikly přestavbou stávajících římských lázní Grandhotelu.

Cílem dalších zásahů ve stávajících objektech je zjednodušení a zkvalitnění provozních vztahů a návazností zázemí hotelového komplexu.

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Umístění nového objektu hotelových lázní do prostoru vnitřního dvora areálu vychází ze snahy využít urbanisticky zcela mimořádnou kvalitu pozemku v těsné blízkosti vzrostlé zeleně sousedícího lesoparku, objemově dominantní novostavba zároveň urbanisticky ukázňuje stávající nesourodou srostlici dlouhodobě vznikajících objektů provozního zázemí hotelového komplexu.

Nový objekt hotelových lázní je celkově navržen tak, aby se stal nenásilnou dominantou dvora, aniž by narušoval měřítko okolní zástavby v objemu nebo výšce, tvarově návrh doplňuje tvarosloví komplexu moderním exaktním hranolem, dochází k záměrnému kontrastu mezi starým a novým, vyvolanému použitím architektonicky výrazných prostředků v kontextu stávajícího dvora, objekt se tak stává ojedinělým zjevem, vnášejícím do prostoru nové kvality.

Ústředním prostorem nových lázní je velkorysá bazénová hala s centrálně umístěným bazénem, v jehož rozích jsou situovány kamenné jeskyně. Významným fenoménem je způsob osvětlení vnitřních prostor paprsky dopadajícími dovnitř vitrážovými okny a střešními světlíky. SZ průčelí haly s rozsáhlým prosklením nabízí příjemné pohledy do vzrostlé zeleně sousedícího lesoparku.

Technické řešení

Nový objekt hotelových lázní bude založen plošně na lomené železobetonové základové desce, spodní stavbu chrání hydroizolační systém s kombinovanou funkcí proti tlakové vodě a proti zemnímu radonu.

Svislé nosné konstrukce tvoří monolitické železobetonové stěny, pilíře a sloupy, nosné vodorovné konstrukce jsou provedeny rovněž jako monolitické železobetonové, objekt tvoří jediný dilatační celek.

Hlavní plochy obvodového pláště objektu jsou provedeny v systému připomínajícím beton se strukturovaným povrchem, tvořícím hmotový kontrast k odlehčenému působení vitrážových oken ve funkci výtvarného detailu.

Interiérové plochy hlavního prostoru bazénové haly jsou obloženy kamennými deskami, v ostatních, návštěvních atraktivních prostorách nového objektu hotelových lázní, jsou použity kombinace kamenných obkladů a kvalitních stěrkových hmot.

Trojice spojovacích lávek mezi bazénovým objektem a dalšími bloky lázeňských a hotelových provozů je provedena jako ocelové konstrukce, odlehčené prosklením bočních stěn.

Zásahy do stávajících objektů formou dílčí rekonstrukce nebo přestavby jsou provedeny s důsledným respektováním skutečnosti, že se v případě Grandhotelu PUPP jedná o nemovitou kulturní památku. Hlavní nosné svislé konstrukce zůstávají zachovány.

Rekonstrukcí a dostavbou Grandhotelu Pupp se komplex rozšířilo:

WELLNESS (nový bazénový objekt): relaxační bazén, sauna, parní lázeň, květinová koupel, perličková koupel, masážní sprchy a lavice.

BALNEO I. (stávající personální objekt): recepce, rašelinové zábaly, bahenní koupele, uhličité a suché uhličité koupele, perličkové koupele, koupele, masážní koupele, skotské střiky, masáž lávovými kameny, reflexní a klasické masáže.

BALNEO II. (prostory v 1.NP nad kuch. částí Grandhotelu): lékařská ordinace, střevní výplachy, elektroléčba, parafín, kyslíková terapie, lymfodrenáže.

FITNESS (prostory stávajících římských lázní v 1.NP Grandhotelu): hlavní recepce lázeňských provozů, velká a malá posilovna, fitness, shiatsu masáže.

PRÁDELNA: přesun z původního personálního objektu do prostor stávající jídelny a kanceláří v přízemí a mezipatře u průjezdu v Grandhotelu)

ŠATNY PRO ZAMĚSTNANCE: šatny pro cca 120 osob jsou přesunuty z původního personálního objektu do suterénu Grandhotelu. Šatny pro 40 osob zaměstnaných v kuchyni jsou umístěny v mezipatře nad kuchyňskou částí Grandhotelu. Toto umístění řeší stávající problém nehygienického nástupu zaměstnanců kuchyně do zaměstnání.

JÍDELNA PRO ZAMĚSTNANCE: nově je jídelna spolu s kantýnou v mezipatře nad kuchyňskou částí Grandhotelu.

KRYTÁ ZÁSOBOVACÍ CHODBA: vznikem nového lázeňského objektu ve vnitřním dvoře jsou přerušeny veškeré původní zásobovací komunikace. Komplexní zásobování Parkhotelu a Grandhotelu je řešeno přes zadní zásobovací dvůr Parkhotelu, kde je vybudovaný krytý sklad potravin a oddělený sklad odpadu. Hygienicky nezávadné napojení na kuchyň Grandhotelu je vyřešeno krytou sanitovatelnou zásobovací komunikací.

Hlasování bylo ukončeno.

Balneo a Wellness Grandhotelu Pupp

Počet hlasů: 223

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz