přeskočit k navigaci »

Autocentrum Toyota Auto Eder

Novostavba autocentra je umístěna podél komunikace Jenišov - Dvory. Objekt je částečně jednopodlažní -servis- na západní straně a dvojpodlažní -prodejna- na východní straně. Stavba je složena ze dvou částí - prodejna a servis - obdélníkového půdorysu, které jsou navzájem posunuté. Prodejna je zvýrazněna vyšší atikou a jihovýchodní roh je řešen rozsáhlou prosklenou stěnou.

Budova svojí jasnou jednoduchou hmotovou skladbou vytváří jednotný stylově čistý harmonický celek protažený do délky a tím vytváří společně s citlivě řešenou fasádou monumentální styl elegantní průmyslové budovy. 

Objekt je orientován hlavním vstupem na jih směrem ke komunikaci. Vedlejší vstup je ze západní strany do dílen autoservisu a ze severní do skladu náhradních dílů.

Autocentrum je řešeno jako účelová budova obdélníkového půdorysu s plochou střechou a viditelným oddělením části prodejní a servisní. Nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové zdi doplněné středovou nosnou stěnou. Stavba je založena na základových pasech vetknutých do železobetonových pilot. Strop mezipatra je z monolitické železobetonové desky.

Stavba splňuje přísné ekologické nároky. Jsou využívána dvě tepelná čerpadla a systém rekuperace vzduchu. Osvětlení je řešeno výhradně diodovými, či úspornými zdroji.

Dispoziční uspořádání

Hlavní vstup do budovy je orientován z jižní strany do rozsáhlé prosklené stěny prodejny tzv. showroomu, kde je možné vystavit až deset nových vozů. Showroom je atraktivně výškově uspořádán přes dvě podlaží a navazuje na něj zákaznická zóna se zázemím pro návštěvníky s možností občerstvení a kávy, či jiného pití zdarma. Velkou zajímavostí je online sledování oprav vozů na plazmové obrazovce. Pro zákazníky s dětmi je připraven dětský koutek.

Opticky oddělenou částí prostoru zákaznické zóny je špičkově vybavený aktivní příjem na servis, jehož součástí je mimo jiné kompletní diagnostika podvozků, test vůlí brzd, tlumičů i rychloměření geometrie (tzv. Quick Check), které trvá pouze minutu, a měření emisí.

Ze západní strany je situován vjezd do rozsáhlého prostoru autodílen s 10 servisními místy a nejmodernějším vybavením podle posledních standardů automobilky Toyota, nicméně lze provádět servis vozů všech značek. Součástí provozovny je také bohatě dimenzovaný zákaznický sklad pneumatik a myčka kol. V severozápadním rohu objektu je s autoservisem spojena karosářská dílna s vlastním vjezdem. Vedle karosářské dílny je myčka vozů s výhradně ručně prováděným mytím karoserií i čištěním interiérů. Na prostor dílny ze severní strany navazuje sklad náhradních dílů, na který dále navazuje archiv a strojovna vzduchotechniky.

Venkovní zpevněné plochy obsahují parkoviště pro zákazníky a plochu pro ojetá vozidla. Zároveň je zde umístěna, jako zatím u jediného dealera vozů Toyota, také dobíjecí stanice pro elektromobily a hybridní modely Toyota s technologií Plug-in.

Realizací stavby vznikl moderní prodejní a servisní objekt s nejmodernějším technologickým vybavením splňující nejnáročnější energetické a ekologické požadavky kladené v současné době na tento druh objektů. Investor i zhotovitel stavby využívali v maximální možné míře stavebních materiálů, které se vyrábějí v Karlovarském kraji.

Hlasování bylo ukončeno.

Autocentrum Toyota Auto Eder

Počet hlasů: 299

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz