přeskočit k navigaci »

Areál Rolava

Popis stavby

Areál Rolava se nachází v katastrálním území Rybáře, město Karlovy Vary. Řešené území je vymezené železničním koridorem Cheb - Ústí nad Labem na západní straně areálu a řekou Rolava na straně východní. Další vymezení areálu je dáno konfigurací svažitého terénu.

V tomto prostoru areálu Rolava bylo předmětem stavby rozšíření a oprava sportovních zařízení, výstavba nového zázemí pro sportovce, výstavba technického objektu pro záchranáře, mimoúrovňové křížení IN-LINE dráhy a vstupu, zastřešená plocha pro výuku IN-LINE bruslení, venkovní sprchy a pítka, převlékací boxy a šatní skříňky. Nové stavby respektují výšku stávajících staveb, tj. 1 NP. Zeleň v areálu je upravena k potřebám občanů. Celý areál je doplněn o turnikety u vstupů.

Nové stavby jsou rozmístěny po celé ploše areálu. Stavby jsou architektonicky pojednány jako jednoduché s kubickými pravidelnými tvary. Nové stavby jsou orientovány čelní stěnou k vodní ploše.

Nové stavby jsou tvarově, hmotově i materiálově sjednoceny tak, aby zachovávaly jediný společný architektonický celek. Fasády jednotlivých objektů jsou řešeny dřevěnými obklady.

Konstrukční řešení nejdůležitějších objektů

SO 01 Objekt záchranářů

Objekt je založený na betonových pasech. Konstrukce objektu je zděná z cihelných tvárnic ztužených v horní části železobetonovým věncem. Na věnec je uložena konstrukce pultové střechy z dřevěných krokví na pozednice. Krytina objektu je z TiZn. Fasáda objektu je z obkladových palubek.

SO 02 WC muži, ženy

Objekt je založený na betonových pasech. Konstrukce objektu je zděná z cihelných tvárnic ztužených v horní části železobetonovým věncem. Na věnec je uložena konstrukce pultové střechy z dřevěných krokví na pozednice. Krytina objektu je z TiZn. Fasáda objektu je z obkladových palubek.

SO 03 Převlékací boxy

Konstrukční systém je sloupový z dřevěných sloupků. Pata sloupku je osazena na ocelovou botku, která bude kotvena do ocelového základu. Na sloupky jsou osazeny vaznice a krokve. Střecha je z TiZn pásů na plném bednění.

SO 04 Technické zázemí záchranářů

Objekt je založený na betonových pasech. Konstrukce objektu je zděná z cihelných tvárnic ztužených v horní části železobetonovým věncem. Na věnec je uložena konstrukce pultové střechy z dřevěných krokví na pozednice. Krytina objektu je z TiZn. Fasáda objektu je z obkladových palubek.

SO 07 Šatní skříňky na plážích

Konstrukční systém je sloupový z dřevěných sloupků. Pata sloupku je osazena na ocelovou botku, která bude kotvena do ocelového základu. Na sloupky jsou osazeny vaznice a krokve. Střecha je z TiZn pásů na plném bednění.

SO 08 Zastřešení plochy pro výuku In-Line bruslení

Konstrukční systém je sloupový z ocelových sloupů založených na základových patkách a pasech. Střešní konstrukce je z dřevěných lepených hranolů. Střecha je z TiZn pásů na plném bednění.

SO 23 Lávka

Založení opěr lávky je na mikropilotách. Opěry jsou z masivního železobetonu a monoliticky spojeny s nosnou konstrukcí. Líce svahových křídel byly vyzděny, základy křídel jsou z prostého betonu. Zvláštností objektu je, že most nemá vozovku. Izolace mostovky je stěrková přímo pojížděná. Povrch vozovky je odvodněn přirozeným spádem za obě opěry s vyústěním do dlážděných skluzů.

Hlasování bylo ukončeno.

Areál Rolava

Počet hlasů: 73

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz