přeskočit k navigaci »

Administrativní a výrobní hala Vřídelní sůl

Původní hala sloužila ke skladovaní drobného materiálu. Před začátkem rekonstrukce byla bez využití a s ohledem na statický průzkum nosných konstrukcí stávající haly bylo rozhodnuto o její demolici a výstavbě nové haly. Novostavba ve stejném půdorysném i objemovém řešení vytvoří prostor pro osazení technologie pro výrobu vřídelní soli z vřídelní vody a vytvořeno zázemí pro personál.

Novostavba výrazně zlepší tepelně technické parametry i užitné vlastnosti objektu oproti původní skladové hale. Zastřešení jednopodlažní výrobní haly v jižní části objektu je sedlové s hřebenem ve středu hlavní lodi a s hřebenovým světlíkem. Administrativní a sociální zázemí je osazeno na severní stranu. Zastřešení této dvoupodlažní části je ploché. Navržené řešení tak mění architektonicky původní ráz objektu a vytváří reprezentativní průmyslový objekt.

Architektonický výraz je kombinací moderního pojetí s prvky stávající zástavby. Stávající zástavbu charakterizuje jednopodlažní výrobní hala. Přechodovým prvkem k modernímu pojetí je věžovitý útvar mezi hlavním vstupem do výrobní haly a vstupem do dvoupodlažní části. Dominantním prvkem moderního pojetí je prosklené schodiště do 2.NP zařezávající se do objektu a částečně vystupující o půl metru před líc fasády. Rovněž nástavba 2.NP je zvýrazněna předsazením před líc fasády a prostory jsou plnostěnně prosklené na celou světlou výšku podlaží.

Hlasování bylo ukončeno.

Administrativní a výrobní hala Vřídelní sůl

Počet hlasů: 97

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz