přeskočit k navigaci »

Abertamy – rekonstrukce veřejných prostranství

Rekonstrukce náměstí skončila ve městě Abertamy po 13 měsících, zahájena byla v říjnu 2009 a ukončena v listopadu 2010. Krušnohorské město na ní získalo z Regionálního operačního programu Severozápad více než 52 milionů korun.

Nové abertamské náměstí vychází z podoby, kterou měl střed tohoto hornického města ve třicátých letech minulého století. Na náměstí se tak vrátil park i kašna, která byla kdysi jednou z jeho dominant. Kromě toho veřejné prostranství dostalo nový povrch, proběhla rekonstrukce osvětlení a mobiliáře a bylo doplněno několik nových prvků, mimo jiné i bronzový reliéf Krušných hor.

V průběhu přípravných prací před započetím rekonstrukce se pod jedním ze stromů, které musely ustoupit rekonstrukci náměstí objevili dělníci tubus, který zde zakopal tehdejší ředitel lesnického učiliště v roce 2004. Dokumenty, jako poselství budoucím generacím, byly vyjmuty, částečně vysušeny a při slavnostním zahájení vloženy spolu s dalšími aktuálními poselstvími do nového tubusu, který byl při rekonstrukci zakopán.

Hlasování bylo ukončeno.

Abertamy – rekonstrukce veřejných prostranství

Počet hlasů: 62

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz